Σωτηρης Γκονελας

Σωτήρης Γκονέλας Moo Hak Kwan Hapkido Λάρισα Panhellenic Hapkido Organization

Περισσότερες πληροφορίες: 6974741131
email: sotgonel5@gmail.com

Fight Club Larissa
Σχολή Πολεμικών Τεχνών
Αθηνάς 15, Λάρισα