Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο σεμινάριο εκπαιδευτών και μαύρων ζωνών το οποίο αφορούσε προετοιμασία υποψηφίων για την ένταξή τους στην Korea Hapkido Federation. Υπευθυνος επιβλέπων ήταν ο αρχαιότερος Ευρωπαίος εξεταστής της KHF και πρόεδρος της European Hapkido Alliance Grandmaster Samuel Plumb 8ο νταν Moo Hak Kwan-Korea Hapkido Federation-UK KHF Director. Επόμενη εκδήλωση του πανελλήνιου Οργανισμού Χαπκίντο είναι η διεξαγωγή του 1ου επίσημου πανευρωπαϊκού σεμιναρίου της KHF στην Ελλάδα με προσκεκλημένους τον πρόεδρο και το γ.γραμματέα της Korea Hapkido Federation Grandmaster Oh Se Lim & Grandmaster Sung Book Bae.

1st Panhellenic Korea Hapkido Federation Instructors Course